Summit Revalidatietechniek:

ons MVO statement.

Met ‘betrokken’, ‘verantwoordelijk’ en  ‘ambitieus’ als belangrijke kernwaarden neemt Summit Revalidatietechniek ook haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en wil bij alle activiteiten, in het bijzonder door het faciliteren van duurzame oplossingen en het besparen van energiegebruik, continue een juiste balans vinden tussen verantwoorde sociale, milieu-gerelateerde en economische effecten. Door het voortdurend analyseren van de impact van de bedrijfsvoering op mens en milieu, verbeteren we díe processen waarbij de beste resultaten geboekt worden met het minimaliseren van de negatieve en maximaliseren van de positieve impact.

Duurzaam.

We nemen onze maatschappelijke betrokkenheid zeer serieus: we streven daarom continue naar duurzame oplossingen voor zowel onze producten als onze bedrijfsprocessen.

We hebben in het afgelopen jaar belangrijke stappen gezet in de reductie van CO2 door het beperken van de reisafstanden van onze adviseurs. Dit hebben we gerealiseerd door de optimalisering van onze plantools en de ingebruikname van extra opslaglocaties op strategische locaties in het land.

Vanaf 2022 is onze productie geheel zelfvoorzienend in energie door zonnepanelen op ons dak. Bovendien wordt door de inzet van technologische innovaties het milieu minder belast door reductie in gebruik van chemische grondstoffen.

Circulair.

Om grondstoffen zoveel mogelijk te kunnen hergebruiken of een duurzame andere bestemming te geven, bieden wij de retour-service. Wij nemen de eerder door ons geleverde voorziening mee en dragen zorg voor de juiste toekomst.

We investeren in de productontwikkeling van circulaire voorzieningen, waarbij onze eerste focus ligt op accessoires zoals  hoofd-, arm– en beenondersteuning.

Verantwoord.

MVO gaat niet alleen om een beter milieu. Wij focussen ook op sociale en economische impact.

Goed werkgeverschap staat hoog in ons vaandel, waarbij ieder teamlid zichzelf kan en mag zijn en groeikansen essentieel zijn. Daarnaast heeft een gezond financieel beleid ertoe geleid dat nu de tweede generatie aan het roer staat en het bedrijf volop groeit. Alles is er op gericht om ook voor toekomstige generaties betekenisvol te zijn.

Goede doelen

Omdat er nog veel onbekend is over de 600 bestaande spierziekten, komt een deel van de opbrengst van onze fixatieproducten ten goede aan de stichting Spieren voor Spieren. Naast het schenken van geld zet Summit zich in voor het vergroten van de naamsbekendheid van de stichting en het verwerven van nieuwe donateurs. De stichting Spieren voor Spieren komt op voor kinderen met een spierziekte. Door baanbrekende onderzoeken te financieren die het mogelijk maken spierziekten bij kinderen vast te stellen en te behandelen, wil de stichting kinderen uitzicht geven op een kansrijke toekomst. Het inzamelen van geld is niet het enige doel. Meer naamsbekendheid generen voor spierziekten en het creëren van saamhorigheid tussen diverse instanties die zich met spierziekten bezighouden behoort ook tot de doelstellingen. Onder meer met behulp van evenementen zoals de Spieren voor Spieren Dag geeft de stichting invulling aan haar doelen.

Dit kindertehuis in het Zuid-Afrikaanse dorp Sizanani is gespecialiseerd in de opvang van gehandicapte kinderen. Het doel van Sizanani Children’s Home is om de behoefte aan institutionele zorg tot een minimum te beperken. Dat wordt gedaan door families in de gelegenheid te stellen voor de gehandicapte kinderen te zorgen in hun eigen omgeving met behulp van dagprogramma’s. Daarnaast heeft het tehuis ook een woonvoorziening voor 66 kinderen en jongvolwassenen en drie dagopvangcentra. Voor Sizanani Children’s Home is het fixatiemateriaal dat Summit beschikbaar stelt een welkome ondersteuning in de zorg. Het helpt niet alleen de kinderen beter te positioneren in hun zitvoorziening, de fixaties dienen ook als voorbeeld om ter plekke soortgelijke hulpmiddelen te vervaardigen.