Tarta Design rugsystemen.

Ondersteuning gericht op wat wél mogelijk is.

Design, gecombineerd met innovatie en de perfectie in functionaliteit van deze producten, heeft Tarta Design talloze prijzen opgeleverd in internationale wedstrijden. Daarvan was de Compasso d'Oro Award International Edition in 2017 opnieuw een bevestiging dat ze op de goede weg zijn.